Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2012

coopies
20:11
8131 bcd2 420
Reposted frommiischa miischa viamyfascination myfascination
20:11
2926 ccb9 420

Everything will be fine, ok? I promise.

coopies
20:10
coopies
20:10
dla mnie przyjaźń jest dużo grubsza niż miłość. związki miłosne trwają, bo mają aspekt intymny. przyjaźń musi być czule pielęgnowana, choć nie podpiera się erotyką. to, że do siebie zadzwonimy, albo pójdziemy razem na imprezę, to za mało. trzeba też się dobrać. czekać wytrwale na osobę, której my będziemy pasować i która będzie pasowała nam. to wcale nie jest łatwe.
— Kasia Nosowska
coopies
20:10
1295 44f7 420
Reposted fromretaliate retaliate viamyfascination myfascination
coopies
20:10
4072 f84e 420
coopies
20:10
5349 9dcb 420
coopies
20:10
2841 b12b 420
coopies
20:10
2782 6e38 420
coopies
20:10

June 02 2012

coopies
21:19
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajoans joans
coopies
20:42
4429 c5f6
Reposted fromRedPenny RedPenny viajunonis junonis
coopies
20:39
7381 90fe 420
Reposted frommaaraw maaraw viablondi blondi
coopies
20:38
coopies
20:37
5720 f155
Reposted fromdeaddear deaddear viablondi blondi
20:34
1848 f36e

ok…. this is uh…..(words fail me)

coopies
20:32
6994 5dad
Reposted fromchristi christi viaowieczkini owieczkini
coopies
20:30
0786 c589 420
coopies
20:29
4343 282f 420
Reposted fromRedPenny RedPenny vialookbook lookbook
coopies
20:29
7961 92ba
Reposted frommaaraw maaraw viaaaaddicted aaaddicted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl